Ωράριο καταστήματος: Δευτέρα - Κυριακή 10:00 - 23:00

Όροι Χρήσης

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

«ΚΑΒΑ Enotria»

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7Α ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  Τ.Κ. 152 35

ΑΦΜ 999710274

ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ

Τ. 210 8104965

T. 210 6810001

E. info@enotria.gr

 

ΩΡΑΡΙΟ: Δευτέρα έως Κυριακή 10.00 – 23.00

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης (ή τιμολογίου βάσει στοιχείων που ο πελάτης θα προσκομίσει) για κάθε αγορά.

Η enotria.gr απευθύνεται σε άτομα άνω των δεκαοκτώ ετών για την πώληση αλκοολούχων ποτών. 

Ο δικτυακός τόπος www.enotria.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας “Δ. ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης προκύψει από την επίσκεψή του στο www.enotria.gr.

Η “Δ. ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί, οποιαδήποτε στιγμή μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του www.enotria.gr μετά από τυχόν τροποποιήσεις θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Ο δικτυακός τόπος www.enotria.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας “Δ. ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Επίσης παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου με υλικό από το www.enotria.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της εταιρίας “Δ. ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην εταιρία ”Δ. ΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα παραπάνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος για χρήση υλικού των.